polityka jakości

W listopadzie 2007 r. zakończyliśmy z sukcesem audyt odnawiający certyfikat systemu jakości, co świadczy o wysokim standardzie usług oferowanych przez naszą firmę.

W związku z tym, z satysfakcją chcielibyśmy poinformować Państwa, iż od listopada 2007 r. Ekosystem - Bydgoszcz Sp. z o.o. otrzymała odnowienie Certyfikatu Systemu Jakości zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 (identycznej z normą ISO 9001:2000) potwierdzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz IQNet. Odnowiony Certyfikat Systemu Jakości obejmuje wszystkie procesy zachodzące w Spółce.

Zakres certyfikatu jest następujący: projektowanie i wykonawstwo obiektów i instalacji telekomunikacyjnych oraz instalacji w obiektach użyteczności publicznej.

System Zarządzania Jakością zapoczątkował nowe, procesowe podejście do organizacji naszej pracy. Celem Systemu Jakości jest osiągnięcie jak największej satysfakcji Klienta oraz wzrost efektywności samej organizacji.

Mając na uwadze powyższe firma EKOSYSTEM - BYDGOSZCZ Sp. z o.o. przyjęła następujące cele i politykę jakości:

EKOSYSTEM - BYDGOSZCZ Sp. z o.o koncentruje swoje działania na utrzymaniu wiodącej pozycji w zakresie usług świadczonych dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. a także na pozyskiwanie nowych Klientów.

Deklarujemy:

  • Dokonywanie przeglądu wymagań Klientów tak aby wykonywane usługi spełniały ich oczekiwania, były zgodne z wymaganiami w tym również z wymaganiami wynikającymi z ustawodawstwa i przepisów prawnych oraz by były dostarczone w terminie i bezpieczne w użytkowaniu.
  • Ciągłe doskonalenie świadczonych usług oraz procesów.
  • Wprowadzanie nowoczesnych technologii i technik pomiarowych a także sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Określone deklaracje polityki będziemy realizować poprzez:

  • Działania zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2000 i posiadanym Systemem Zarządzania Jakością.
  • Ciągłe doskonalenie organizacji, właściwy dobór pracowników, ich szkolenia.
  • Zapewnienie każdemu pracownikowi metod, narzędzi, sprzętu i środków pozwalających na właściwe wykonywanie pracy.
  • Przestrzeganie obowiązujących wymagań wynikających z ustawodawstwa, przepisów prawnych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zobowiązujemy się realizować te deklaracje poprzez mierzenie osiągnięć, ocenę realizacji celów i nieustanne doskonalenie procesów.

Zobowiązuję się do osobistego i skutecznego nadzorowania obszarów mających wpływ na jakość dostarczanych usług.

Niech nazwa EKOSYSTEM-BYDGOSZCZ Sp. z o.o. kojarzy się Klientom z wysoką jakością, fachowością i profesjonalizmem oraz działalnością przyjazną dla środowiska.

Dyrektor Andrzej Roszkowski