wykonane prace

Wykonaliśmy między innymi:

 • projekt wstępny modernizacji zasilania i rozdziału energii elektrycznej (po stronie 110 kV, 6 kV i 0,4 kV) w związku z planowaną rozbudową Zakładów Płyt Pilśniowych w Czarnkowie - 1994 r.,
 • rozwiązanie sposobu zasilania wysokowydajnych pomp firmy FLYGT w Przepompowni Kończyce/Nowego (wygrany przetarg z firmą ABB Poland) - 1994 i 1995 r.,
 • opracowanie projektu wstępnego modernizacji instalacji wodnych kompleksu basenowego Astoria Bydgoszcz i przeprowadzenie procedury przetargowej w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych w ramach inwestorstwa zastępczego - 1995 r.,
 • opracowanie projektu wstępnego (a następnie projektów budowlanych i konstrukcyjnych) modernizacja stadionu Polonia Bydgoszcz, wykonanie i montaż wież oświetleniowych własnej konstrukcji na zasadzie "pod klucz" - 1995 i 1996 r. - projekt został wyróżniony I nagrodą w II ogólnopolskim konkursie oświetleniowym organizowanym przez Philips Poland, a budowa uzyskała miano "Budowy na medal" w 1996 r. w regionie Kujawsko - Pomorskim,
 • opracowanie projektów zasilania i sterowania pieców cynkowniczych oraz rozruch instalacji w Stoczni Remontowej w Gdańsku -1995 r. i Zakładach Konwektor w Lipnie - 1996 r.,
 • projektowanie, budowa i instalacja systemów radiodostępu DRA dla telefonii przewodowej firmy NETIA TELEKOM TELEMEDIA S.A. – 30 stacji, w tym 6 na terenie Torunia,
 • projektowanie, budowa i instalacja stacji bazowych dla cyfrowej telefonii komórkowej GSM 900/1800 od 1996 r.:
  • PTK Centertel – stacja bazowa GSM 900 w Świeciu,
  • PTC ERAGSM w ramach generalnego realizatora projektu firmy Ericsson – głównie w regionach: kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim i dolnośląskim - ponad 400 stacji bazowych;
 • projekty przebudowy linii 15 kV i 0,4 kV w związku z modernizacją linii 220 kV Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - 1996 r.,
 • koncepcja zasilania bezprzerwowego (UPS) układów w zakładach Nobiles we Włocławku - 1996 r.,
 • projekt modernizacji rozdzielni głównej dla zakładu firmy Lucent Technologies w Bydgoszczy -1996 r. i 1997 r.,
 • projekt rozdzielni głównej - SN i nn - dla Banku Rozwoju Eksportu (BRE) w Bydgoszczy - 1997 r. oraz projekt i wykonanie zasilania awaryjnego obiektu w związku z "problemem roku 2000" - 1999 r.,
 • projekty i realizacja stacji bazowych dla cyfrowej telefonii komórkowej typu: GSM 900/1800, Edge a także UMTS (3G) – (Era), modyfikacja transmisji w sieci telefonii Plus i telefonii przewodowej - systemy radiodostępu - DRA – (Netia) - w ramach generalnego realizatora projektu - firmy Ericsson dla:
  • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (Era) od 1996r. – w trakcie realizacji,
  • Polkomtel S.A. (Plus) od 2003 r.- w trakcie realizacji,
  • NETIA TELEKOM TELEMEDIA SA - od 1997 do 1999 r.
 • instalacja zasilania awaryjnego z zastosowaniem „transfer switch” firmy ASCO Automatic Switch Co. dla:
  • Bank of America (Oddział w Warszawie) – grudzień 1999 r.,
  • Bank PKBR w Bydgoszczy – faza I - grudzień 2000 r.,
  • Ambasada Kanady – sierpień 2001 r.,
  • Bank PKBR w Bydgoszcz – faza II – czerwiec 2002r.
 • projekt oświetlenia stadionu miejskiego „TOR-TOR” w Toruniu oraz tablicy informacyjnej – maj 1999 r.,
 • opracowanie projektu oświetlenia (a następnie projektów budowlanych i konstrukcyjnych) stadionu WKS "Zawisza" Bydgoszcz,
 • projektowanie, budowa i instalacja węzłowych stacji światłowodowych dla Energis Polska – w ramach generalnego realizatora projektu firmy Ericsson - od grudnia 2000 r. wykonano 34 stacje,
 • opracowanie koncepcji wieży telekomunikacyjnej.