zrealizowane projekty

Obecnie:

 • projekty i realizacja stacji bazowych dla cyfrowej telefonii komórkowej typu GSM 900/1800 i UMTS (3G) dla operatorów:
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (Era) od 1996 r. – w trakcie realizacji,
  Polkomtel S.A. (Plus) od 2006 r. w ramach generalnego realizatora projektu - firmy Ericsson
  (rozbudowa i wdrażanie systemów).

Poprzednio:

 • projekty i realizacja stacji bazowych dla cyfrowej telefonii komórkowej typu GSM 900/1800, Edge a także UMTS (3G) – (Era), modyfikacja transmisji w sieci telefonii Plus i telefonii przewodowej - systemy radiodostępu - DRA – (Netia) - w ramach generalnego realizatora projektu - firmy Ericsson dla operatorów:
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (Era) od 1996 r. do 2004 r.,
  Polkomtel S.A. (Plus) od 2003 r. do 2004 r.,
  NETIA TELEKOM TELEMEDIA S.A. od 1997 r. do 1999 r.,
  P 4 Sp. z o.o. (nowy operator Play) od 2006 r. do 2007 r.,
 • instalacja zasilania awaryjnego z zastosowaniem urządzeń produkowanych przez ASCO Automatic Switch Co. typu ATS - "transfer switch" dla:
 • Bank of America (Oddział w Warszawie) – grudzień 1999 r.,
  Kujawsko-Pomorski Bank Regionalny w Bydgoszczy – marzec 2001 r. oraz 2002 r.,
  Ambasada Kanady - sierpień 2001 r.,
 • projektowanie, budowa i instalacja węzłowych stacji światłowodowych dla Energis Polska - w ramach generalnego realizatora projektu firmy Ericsson - grudzień 2000 r. do 2003 r.,
 • opracowanie projektu oświetlenia (a następnie projektów budowlanych i konstrukcyjnych) stadionu WKS "Zawisza" Bydgoszcz (oraz częściowa realizacja inwestycji) - czerwiec 2000 r.,
 • projekt rozdzielni głównej - SN i nn - dla Banku Rozwoju Eksportu (BRE) w Bydgoszczy – 1997 r. oraz projekt i wykonanie zasilania awaryjnego obiektu w związku z „problemem roku 2000" – 1999 r.,
 • projekt wstępny modernizacji zasilania i rozdziału energii elektrycznej (po stronie 110 kV, 6 kV i 0,4 kV) w związku z planowaną rozbudową Zakładów Płyt Pilśniowych w Czarnkowie -1994 r.,
 • rozwiązanie sposobu zasilania wysokowydajnych pomp firmy FLYGT w Przepompowni Kończyce/Nowe (wygrany przetarg z firmą ABB Poland) - 1994 i 1995 r.,
 • opracowanie projektu wstępnego modernizacji instalacji wodnych kompleksu basenowego Astoria Bydgoszcz i przeprowadzenie procedury przetargowej w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych w ramach inwestorstwa zastępczego – 1995 r.,
 • opracowanie projektu wstępnego (a następnie projektów budowlanych i konstrukcyjnych) modernizacja stadionu Polonia Bydgoszcz, wykonanie i montaż wież oświetleniowych własnej konstrukcji na zasadzie "pod klucz" - 1995 r. i 1996 r. - projekt został wyróżniony I nagrodą w II ogólnopolskim konkursie oświetleniowym organizowanym przez Philips Poland, a realizacja uzyskała miano "Budowy na medal" w 1996 r. w regionie kujawsko - pomorskim,
 • opracowanie projektów zasilania i sterowania pieców cynkowniczych oraz rozruch instalacji w Stoczni Remontowej w Gdańsku - 1995 r. i w Zakładach Konwektor w Lipnie – 1996 r.,
 • projekty przebudowy linii 15 kV i 0,4 kV w związku z modernizacją linii 220 kV Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
  – 1996 r.,
 • koncepcja zasilania bezprzerwowego (UPS) układów w zakładach Nobiles we Włocławku – 1996 r.,
 • projekt modernizacji rozdzielni głównej dla zakładu firmy Lucent Technologies w Bydgoszczy – 1996 r. i 1997 r.,
 • projekt oświetlenia stadionu miejskiego "TOR-TOR" w Toruniu oraz tablicy informacyjnej – maj 1999 r.